Az öko-iskolai munkacsoport beszámolója 2018-2019

Öko-iskolai munkacsoport munkaterve

2018/2019. tanév

Bevezetés

Iskolánk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felkért értékelő bizottság javaslatára elnyerte az „Ökoiskola" címet a 2011-2014 közötti időszakra. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet hirdetett nyílt pályázatot az „Ökoiskola 2011" cím elnyerésére. Erre a felhívásra adta be pályázatát iskolánk. A pályázat célja a fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése. A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fentiek pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.

Bázis iskolaként szem előtt tartjuk az alkalmazott jó gyakorlatok sorában a Falujárást, melynek során az egyén mikrokörnyezetének bemutatása válik fontossá. Kiemelkedően jelentős szerepet játszik a falusi életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális értékek megmutatásában, megtartásában, a falusi közösségekben megtestesülő értékek megőrzésében.

Alapvető célkitűzések:

 • Szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése a napi gyakorlatban.
 • A környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen meghatározó erkölcsi alapelv.
 • Alakuljon ki érzékenység környezetünk állapota iránt, ismerjék fel és óvják a környezet értékeit.
 • Legyen kiemelt szempont az újrahasznosítás.
 • Környezeti- és egészség-tudatosság erősítése az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata.
 • Fogyasztás helyébe az életminőség helyezése.
 • Szerves kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben.
 • Fenntarthatóságra való nevelés az ökológiai szemléletmód segítségével.
 • Környezet iránt felelős gondolkodás kialakítása.
 • A helyi értékek és problémák megismertetése.
 • Lakóhelyünk környezetvédelmi munkájában aktív részvétel.
 • Ősi mesterségek megismerése.
 • Hagyományok őrzése.
 • Az ökoiskolai tevékenység folyamatos továbbfejlesztése, a tervezett feladatok esetében a megjelölt határidők betartása.

A munkacsoport tagjai:

 1. Rasek Anita                                       Tagintézményvezető – helyettes (informatika)
 2. Nagyné Hevesi Judit                         Kollégiumvezető (kollégiumi munkaközösség)
 3. Somogyi Katalin                                Diákönkormányzatot segítő tanár
 4. Magyar Géza                                     Történelem, földrajz, biológia és komplex

természettudományi munkaközösség vezetője

 1. Kerpel Péterné                                   Magyar nyelv és irodalom munkaközösség tagja
 2. Vargáné Czobor Andrea                    Idegen nyelvi munkaközösség tagja
 3. Steinmacher Bálint                            Matematika munkaközösség tagja
 4. Présinger Zoltán                                Szakmai munkaközösség tagja,
                                                             az Öko munkacsoport vezetője
 5. Radványi Éva                                    Osztályfőnöki munkaközösség vezetője
 6. Menyhárt Gábor                                Műszaki vezető

 

Hónap

Munkaterv

Felelős

szeptember

Új szelektív hulladékgyűjtők elhelyezés

Menyhárt Gábor

október

Őszi papírgyűjtés

Bancsó Zoltánné

november

„Ne gyújts rá!” Világnap

Madáretetők kihelyezése

Osztályfőnök kollégák
Nagyné Hevesi Judit 

március

Víz világnapja rendezvények
TeSzedd akcióban részvétel

Présinger Zoltán
Rasek Anita, Radványi Éva, Présinger Zoltán

április

Föld napja rendezvények
Iskola előtti közterület rendezése
Tavaszi papírgyűjtés

Rasek Anita

Magyar Géza

Bancsó Zoltánné

május

Madarak és fák napja, a diáknap rendezvényeinek keretében
A Nemdohányzók Világnapja

Öko-iskola pályázat benyújtása

Vargáné Czobor Andrea

Radványi Éva
Rasek Anita, Steinmacher Bálint Présinger Zoltán        

június

Környezetvédelmi Világnap

Ökokuckó kialakítása

Radványi Éva

Radványi Éva, Steinmacher Bálint, Somogyi Katalin, Rasek Anita

Jövőbeli tervek:

  • Energiatakarékos világítás biztosítása
  • Hulladékból termék: újrahasznosított termékek teremdísz, szappantartó, virágtartó, ajándéktárgyak – készítése

Pápa, 2018. szeptember 1.

                                                                                             Présinger Zoltán                           

                                                                                       Öko munkacsoport vezetője

 

Csengetési rend