Általános tájékoztató az ágazati alapvizsgákról

A szakképzés új rendszerében a korábbi szintvizsgáztatás rendszerét az ágazati alapvizsgák rendszere váltja fel.

Az ágazati alapvizsga fogalma, lényege, általános rendje:

Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, ill. a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, ill. a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően (a szakképző iskola 9. a technikum 10. évfolyam végén) tehet ágazati alapvizsgát.

  • Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt).
  • A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja.
  • Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni.
  • Az ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazolja.
  • Az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni.
  • Az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt vevő személy sikertelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti le. A javítóvizsgán is sikertelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem minősíthető, és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja.
  • Nem kell ágazati alapvizsgát tennie és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, ill. képzésben részt vevő személynek, aki korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, ill. gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit.

FIGYELEM!!!

A tanuló magasabb évfolyamba nem léphet, ha sikertelen ágazati alapvizsgát tett.

 

Pápa, 2021. január 11.

 

 

Csengetési rend