2017/2018

1

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához  (Feltöltés alatt.)

2

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége (Feltöltés alatt.)

3

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

4

Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

5

Középiskolánkban az érettségi vizsgák átlageredménye a 2015/2016-os tanévben

6

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége (Feltöltés alatt.)

7

Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai (Házirend) (Feltöltés alatt.)

8

Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

 

 

Csengetési rend