Az öko-iskolai munkacsoport beszámolója 2017-2018

Ökoiskolai beszámoló a 2017-2018-os tanévre

 

Az „Örökös Ökoiskola” cím elnyerése érdekében ebben a tanévben a legfontosabb feladatunk az volt, hogy a minőségi fejlődésre helyezzük a hangsúlyt. Célunk, hogy az ökoiskolai tevékenységek minél több tanuló bevonásával valósuljanak meg.

Már a Gólya táborban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az iskolánkba érkező „újoncok” megőrizzék kollégiumi szobájuk, iskolai környezetük tisztaságát, a hulladékot szelektíven gyűjtsék, és a műanyagkupakok is összegyűjtésre kerüljenek.

Öko csoport:

A tanév elején ujjá alakult ÖKO csoportunk. Minden munkaközösség delegált tagot. A munkaközösség-vezetők éves munkatervüket is az Öko szempontok figyelembevételével készítették. Alakuló megbeszélésünkön tervezetet készítettünk a tanév feladatairól, munkatervet állítottunk össze, melyet az év során ötleteinkkel folyamatosan gazdagítottunk.

 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK:

ÖKO csoport tagjai:

Koordinálandó feladat:

1.

Informatika

Rasek Anita tagint.vez.h.

Pályázati előkészületek

koordinációs feladatok

2.

Kollégiumi

 

Nagyné Hevesi Judit

kollégiumvezető

Madáretetők gondozása

Folyosói virágok öntözése

3.

Ügyviteli-informatikai

Somogyi Katalin DÖK segítő pedag.

Természetvédelmi nap

Rendezvények, kreatív délutánok, dekorációk

4.

Történelem, földrajz, biológia és komplex

természettudományi

Magyar Géza munkaköz. vezető

ÖKO honlap frissítése az iskola honlapján és Facebook oldalán

5.

Magyar nyelv és irodalom

Kerpel Péterné

 

6.

Idegen nyelvi

Czobor Andrea

Iskolaújság – ÖKO rovat

Tudosítások városi, megyei szinten.

7.

Matematika

Steinmacher Bálint

Víz világnapja

8.

Szakmai

Présinger Zoltán

Föld világnapja

9.

Osztályfőnöki

Radványi Éva

ÖKO faliújság

ÖKO témájú tájékoztató filmek osztályfőnöki órákra és az iskola folyosójának TV-s információ közvetítőjére

 

 

A tanév során csatlakoztak Öko csoportunkhoz:

+1

Műszaki-vezető

Menyhárt Gábor

Technikai-, tárgyi feltételek biztosítása

Szerződések:

 – takarító vállalat: környezetbarát termékek alkalmazása

-iskolai büfé: egészséges, a környékből számrazó termékek

+1

Nem pedagógus munkakört ellátó

Varga Tibor

Iskola parkjának gondozása

Esővízgyűjtő hordók kihelyezése

 

 

Közösségi szolgálat:

A közösségi szolgálat választható területei közül sok diák tevékenykedett a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatban. A települési önkormányzattokkal létrejött együttműködési megállapodásunk alkalmat nyújtanak környezet- és természetvédelmi feladatok ellátására is. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több diákunk vesz részt a falvak, települések szépítésében: árkok, patakpartok, medrek tisztításában, parkok, virágágyások, templom-, önkormányzati-, óvódai kertek, udvarok gondozásában, rendbetételében.

Egyre többen előszeretettel látogatták a különböző állatmenhelyek kis lakóit, sétáltattak, játszottak, segítettek tisztán tartani a keneleket.

A kollégisták közül

- sokan segítették az iskola parkját gondozók munkáját (pl. szükség szerint: falevelek gereblyézése, szemét összesedése)a madáretetők folyamatos feltöltéséről,

- a folyosói virágok öntözéséről, ápolásáról,

- az ÖKO faliújság folyamatos aktualizálásól.

A komplex természettudományi tantárgy keretén belül a szakos kollégák nagy gondot fordítottak arra, hogy felhívják diákjaink figyelmét környezetük tudatos megvédésére.

Szelektív hulladékgyűjtés

Iskolánkban minden folyosórészen szelektív hulladékgyűjtők vannak elhelyezve. Folyamatosan ügyelünk arra, hogy a műanyag flakonokat, a papírt szelektíven gyűjtsék az osztályok. A következő tanévben tájékoztató táblákat is szeretnénk kihelyezni a gyűjtők fölötti falrészekre. A főbejáratnál elhelyezett használtelem-gyűjtő is folyamatosan telítődött.

Energiakommandóval fűszerezett „Tiszta, szép osztályért” verseny

Meghirdettük a „Tiszta, szép osztályért” versenyt, melynek koordinálója Magasy Gyula tanár úr volt. A segítőivel energiakommandóként is működtek, odafigyelve arra is, hogy a diákok a teremből való távozás után lekapcsolják a villanyt és a szellőztetést követően feleslegesen ne hagyják nyitva az ablakokat.

A „Tiszta, szép osztályért” verseny idei nyertes osztálya a 10. C osztály.

Papírgyűjtés

Az őszi- és tavaszi papírgyűjtést a 10.C osztály szervezte Bancsó Zoltánné osztályfőnök koordinálásával. A két akció során összesen 3.996 kg papír gyűlt össze.

Az éves összesített adatok alapján a legtöbb papírt gyűjtött osztályok a következők:

  1. 10.B osztály: 730 kg
  2. 12.C osztály: 687 kg
  3. 9.Ny osztály: 438 kg

3 osztály sajnos egyáltalán nem járult hozzá a papírgyűjtéshez. A következő tanévtől igyekszünk ismét minden osztályt bevonni az akcióba. Ennek érdekében javasoljuk, hogy ajánljunk fel a nyertes osztály részére 1 tanítási napot ajándék tanulmányi kirándulás céljára, melynek szerves részét természetvédelemmel kapcsolatos programok alkotják. Pl.: Erdei tanösvény, kaladpark, kilátó, arborétum…

A „Tiszta, szép osztályért” verseny és a papírgyűjtés győztes osztályainak jutalmazására a szeptemberi tanévnyitó ünnepélyen kerülhet sor, hogy a nyertes osztályok példájukkal inspirálják a következő tanévben a többi osztályt környezetük rendjének, tisztaságának megóvására és a környezettudatos szemléletmódra.

Jótékony/hatékony kupak- és adománygyűjtési akciók

Évek óta nagy lelkesedéssel gyújtjük - tanárok, diákok egyaránt - a műanyag kupakokat. A főbejáratnál egy nagy tárolót helyeztünk ki ennek érdekében. Tesszük ezt egyrészt az Öko lábnyomunk csökkentéséért, valamint azért, hogy az összegyűjtött kupakokkal hozzájárulhassunk egy volt Közgázos diák – aki azóta már édesanya – gyermekének a gyógyításához.

Ezen kívül  ismét csatlakoztunk az „Egy cipősdoboznyi szeretet” akcióhoz, valamint a bohóc doktoroknak tábla csokikat, az elhagyott kutyusoknak meleg takarót, tápot, a kórház gyermekosztályának plüss játékokat, a Pápai Nagycsaládosoknak játékokat, kifestőket, írószereket… gyűjtöttünk, adományoztunk. Mindezekben a „jót tenni jó” elv mellett a fenntarthatóság is vezérelt bennünket, hiszen ezek az akciók kiváló alkalmak arra, hogy felhívjuk a diákok figyelmét: a még szép állapotban lévő, használható ruhák, játékok, írószerek, könyvek… tovább adományozásával is az újrahasznosításért tesznek lépéseket.

Tájékoztató előadás a tantestület tagjai részére

Öko csoportunk figyelmet fordított arra is, hogy a tantestület tagjait is ellása új Öko információkkal. Így került sor a KONCEPCIÓ a globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon című előadásra, melyet Présinger Zoltán kollégánk tartott.

Az iskolavezetés kiemelt figyelmet fordított arra is, hogy

- minden mosdó víztakarékos tartályokkal rendelkezzen

- a dohányzással kapcsolatos törvényi előírásokat, szabályokat is következetesen betartottuk. A hatékonyság növelése érdekében az idei tanévben a mosdókban füstérzékelők kerültek elhelyezésre.

- lehetőség szerint - tanárok, diákok egyaránt -, minél több információs anyagot papírforma helyett inkább elektronikus formában továbbítsunk

- a fenntarthatósági témahét megrendezésére 

Előadások:

PAKS II – mobil kamionos kiállítás

Különös élményben részesülhettek a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon azok a Közgázos osztályok, akik a tisztasági versenyen és/vagy a félévi tanulmányi eredmények tekintetében a legjobbaknak bizonyultak.

A tanulmányi verseny győztese a 9.A osztály, a tisztasági verseny legjobbjai pedig a 10.C, 2/14.L, 5/13.PÜ, 12.B és a 10.B osztályok voltak. Ők azok, akik az atomenergiát és a PAKS II. interaktív projektet bemutató mobil kamionos kiállítást megtekinthették. Az osztályokat – a Szakképzési Centrum jóvoltából – különjárat szállította a helyszínre, az ALDI parkolójába.

Természetesen nem véletlenül esett a választás erre a programra, hiszen ÖKO iskolaként különösen kiemelt szerepet kell tulajdonítanunk annak, hogy diákjaink ne csak az atomenergia felhasználásának társadalmi, gazdasági szerepéről tájékozódjanak megfelelő módon, hanem annak környezeti hatásairól is.

Az alábbi előadásokról részletesebben az osztályfőnöki munkaközösség és a DÖK éves beszámolójában találhatunk.

„Fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás a divatban” címmel a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Turizmus Intézeti Tanszékének Phd hallgatója, Hajmási Gyöngyi  tartott előadást az osztályoknak.

Somogyi Erika pszichológus-grafológus az iskolai rendezvényeinken – természetvédelmi nap, szakmák éjszakája – idén is nagy sikert aratott önismereti előadásaival. A következő tanévtől lehetőség szerint szeretnénk több alkalommal bevonni iskolánk életébe, Öko csoportunk rendezvényeibe.

Az iskola védőnője Kálmánné Csillak Virág - az osztályfőnöki munkaközösség-vezető koordinálásával - korosztályonként megfelelően kötelező és/vagy választható felvilágosító, preventív előadásokat, filmvetítéseket tartott osztályfőnöki órákon, iskolanapokon a testi-lelki higiénia- és egészségtan, egészségmegőrzés, a családtervezés, szexualitás, az egészséges táplálkozás fontosságának témaköreiben.

A rendőrségi előadások keretein belül az alkohol-, a drogfogyasztás veszélyeire hivták fel az előadók a figyelmet.

A környezetvédelmi napok alkalmával – Madarak- és fák napja, Föld napja, Környezetvédelmi világnap – osztályfőnöki órákon filmvetítéssel, PPT-s előadásokkal, élménybeszámolókkal, a folyosón vetített környezetvédelmi témájú képes, zenés összeállításokkal hívtuk fel a diákok figyelmét a környezetvédelem fontosságára, a környezetszennyezés jelenünkre, jövőnkre gyakorolt hatására.

Víz Világnapja

A pápai Víztornyot látogattuk meg, ahol Szili Ágnes, a Pápai Vízmű laboratóriumának vezetője tartott tájékoztatót a torony építéséről, tulajdonságairól, a víztornyot vízzel ellátó Pápa-Tapolcafői forrás vízminőségéről, a Pápai Vízmű feladatairól, vízforrásaink megőrzésének, védelmének  fontosságáról. A látogatáson minden osztályunk 2 tanulóval képviseltette magát. A résztvevő diákoknak képes PPT-s élménybeszámolót kellett készíteniük, melyet osztályfőnöki órán adtak elő. Az előadások beszámolóinak anyagát Öko csoportunk értékelte, és a 3 legjobban sikerült beszámoló készítőit a Föld Napja alkalmából rendezett iskolai megmozdulásunkon jutalmaztuk. A következő tanévben a pápai Szennyvíztisztító Telepre látogatunk.

Föld világnapja

2018. április 25-én egy tanítási óra időtartamában emlékeztünk meg a Föld napjáról.  Az iskolapolgárok (tanár, diák, technikai dolgozók…) ezen a napon a Föld színeibe öltözve jelentek meg az iskolában. Az osztályok saját termeikben elsőként egy 15 perces kisfilmet tekintettek meg, majd az iskola udvarára vonultunk. Ott először a Víz világnapja alkalmából a pápai víztorony meglátogatásán tapasztaltakról, hallottakról készült prezentációk Öko csoport általi értékelésére és az eredményhirdetésre került sor. Színvonalas munkák készültek. A legjobbaknak járó díjakat az alábbi tanulók vehették át:

1. Verrasztó Veronika és Juhász Erik (2/14 PÜ)

2. Balogh Bianka és Kis Petra (11.B)

3. Keresztes Ákos és Kungl Ákos (5/13 PÜ)

A Föld napi programot egy játékos vetékedő zárta. Az osztályoknak az iskola udvaron elrejtett lapokat kellett megtalálniuk. A lapokon egy-egy hulladéktípus és kapcsolódó sorszám szerepelt, melyeket a hulladék jellegének megfelelően négy újrahasznosítási csoportba kellett sorolni. Az osztályok közötti verseny rendkívül szoros eredménnyel zárult.  Négyes holtverseny alakult ki az első helyen, végül a megoldások leadási ideje döntötte el a sorrendet.

A leggyorsabbnak a 10.A osztály bizonyult.  Megérdemelt jutalomként egy nagy tálca bio süteménnyel örvendeztettük meg őket.

Természetvédelmi nap

Sajnos a pápai Malom-tóhoz tervezett színes programot a mostoha időjárási körülmények miatt az iskolába kellett áthelyeznünk, így meghiúsult a városszéli tóhoz a közös gyaloglás illetve biciklizés, valamint a programok közül a horgászat és az osztályonkénti szabadban főzés élménye. Ez utóbbit végül az utolsó tanítási napon pár osztály az iskola udvarán jó hangulatban bepótolta. A többi programot Somogyi Katalin tanárnő a kollégák segítségével frappánsan átszervezte az iskola udvarára, torna- és osztálytermeibe.

Az Öko csoportunk által meghirdetett természetfotó-verseny témáját a Malom-tóról iskolánk természeti környezetére módosítottuk. A beérkező fotókat Horváth Géza fotóművész értékelte. Gyönyörű fotók készültek. A dobogós helyet elért alkotások fotósait a tanévzáró ünnepélyen jutalmaztuk.

A 3. helyezett: Bartha Nikolett 11.A osztályos tanuló:

Idézet Horváth Géza fotóművész értékeléséből:

„Mintha az őserdő sötétjében járnánk, és becsillan egy picike fénysugár és életre kelti a margaréta könnyed, fehér szirmait. Szuper a kompozició, az aranymetszés szabálya szerinti.”

A 2. helyezett: Erdős Brigitta 10.A osztályos tanuló

„Nagyon jól komponált fotó. A fotó szépsége, erőssége, - ahogy elegánsan tálalja a fehér virágot az életlen füves terület fölé. Egy kis játékosságot hoz az épület közepén cikk-cakkban futó párkány életlen vonulata.”

Az 1. helyezett: Horváth Stella 11.C osztályos tanuló

„Ezt a képet volt a legkönnyebb kiválasztani. Gyönyörű kép, légies-könnyed, remek kompozició. Gratulálok!”

A fotókat színesben iskolánk honlapján, fekete/fehérben pedig az ÖKO faliújságon tekinthették meg diákjaink.

Iskolai kézműves foglalkozások

Iskolai rendezvényeinkre - Gólya-bál, Jótékonysági bál -, valamint a karácsonyi, Húsvéti kreatív foglalkozásainkra készülődve is ügyeltünk arra, hogy a dekorációt újrahasznosított papírból, az alapanyagokat környezetbarát alapanyagokból készítsük. A rendezvényeket követő napon a termeket díszítő dekorációk közül kiválogattuk a még felhasználhatóakat, és gondosan elraktuk, hogy a következő tanévben ismét felhasználhassuk őket. Az iskola parkjában található fenyőtobozokat is összeszedtük, és a kreatív foglalkozásokon alapanyagként felhasználtuk.

Iskolaújság ÖKO rovattal

Az idei tanévben Czobor Andrea tanárnő vezetésével iskolaújság szerkesztőség alakult melynek tagjai „NEM GÁZ” címmel útra indították az iskolai újságot, melyben a tanév során Öko rovatot is létrehoztak. Tették ezt azzal a céllal, hogy egyrészt rendezvényeinkről tájékoztassák diákjainkat, másrészt – ötleteket adva - felhívják a figyelmet a környezettudatos gondolkodás fontosságára.

ÖKO faliújság

Faliújságunk a tanév folyamán folyamatosan frissült. A diákok nagy lelkesedéssel tervezgették, készítették az egyes környezetvédelmi napok alkalmából a figyelemfelhívó felületeket.

Öko hírek az iskola honlapján, Facebook profilján

Az Öko programjainkról, rendezvényeinkről készült tudósítások Magyar Géza kollégánk jóvoltából folyamatosan felkerültek az iskola Facebook profiljára, valamint a honlapunkon lévő ÖKO link már meglévő dokumentumaihoz.

Tömegközlekedéssel, gyalogosan, biciklivel a tiszta levegőjű jövőért

Az idei tanévben is sok diákunk érkezett reggelente biciklivel, tömegközlekedési eszközzel illetve gyalogosan. Kollégáink közül is egyre többen mutattak példát diákjainknak. Bicikli tárolóink így nem csak megteltek, hanem arra inspiráltak bennünket, hogy a következő tanévtől újabbak kihelyezésére is lehetőséget biztosítsunk.

Hangulatos termek, gyönyörű környezet, virágok, fák és komposztálás

Különösen szerencsések vagyunk, hiszen iskolánkat szépen gondozott, virágágyásokkal, fákkal pompázó park, füves terület öleli szinte teljesen körbe. Ennek a környezetnek és a benne lévő növény- és madárvilágnak a megőrzését a tanév során mindannyian szeretettel védtük, óvtuk, hiszen – oktató-nevelő munkánk mellett  - ez a gyönyörű környezet is fontos védjegye iskolánknak. A zöld hulladék egy részét komposztáltuk, más részét – faágak – szelektíven gyűjtöttük és így került elszállításra is.

Iskolánk arculatának megőrzése érdekében nagy gondot fordítottunk a folyosókon elhelyezett növények öntözésére, ápolására is. Az osztályok egyéni dekorációkkal, falfestésekkel lelkesen alakították családias hangulatúra osztálytermeiket.

Összességében elmondhatjuk, hogy vállalt feladatainkat teljesítettük. Köszönet érte az Öko csoport tagjainak, valamint az iskola minden diákjának, dolgozójának.

Pápa, 2018. június 22.

 

Radványi Éva

Öko-csoport vezető

 

 

Csengetési rend