Felvételi tájékoztató 2019/2020

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

8500 Pápa, Veszprémi út 45.

 telefon/fax: 89/324-900

e-mail: info@papaiszakkepzo.hu

honlapwww.papaiszakkepzo.hu

 

Tagintézmény-vezető: Berta Ildikó

Beiskolázási felelősök:

Koppány Jánosné tagintézményvezető-helyettes

Mógor Andrea gyakorlatioktatás-vezető

Rasek Anita tagintézményvezető-helyettes

 

Az iskola bemutatása

Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma városunk elmúlt nyolc évtizedének egyik meghatározó iskolája.

„A KÖZGÁZ” várja és hívja a tanulni vágyó és piacképes gazdasági szakmát elsajátítani szándékozó nyolcadikos tanulókat.

Mi az, amiért érdemes iskolánkat választani?

  • Nincs felvételi vizsga a hozzánk jelentkezők számára, és nem tesszük ki a diákokat felesleges stresszhelyzetnek.
  • A közismereti tantárgyak mellett a tanulók szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat is tanulnak.
  • A tanulmányi idő alatt ECDL számítógép használói jogosítványt szerezhetnek tanulóink.
  • A képzés során a matematika tantárgy csoportbontásban, az informatika tantárgy oktatása végig emelt óraszámban történik.
  • A négy évfolyamos képzés végén szerzett sikeres szakmai érettségi bizonyítvány egyes munkakörök betöltését is lehetővé teszi. A tanulók a 13. évfolyamon folytatva tanulmányaikat, egy év alatt OKJ-s képesítést szerezhetnek.
  • Iskolánk a Budapesti Gazdasági Főiskola bejelentett nyelvvizsgahelye.
  • A KÖZGÁZ olyan diákhagyományokkal és közösségi élettel bír (gólyatábor és elsősök bálja, tehetségkutató, bemutatkozó, kulturális műsorok, külföldi partneriskolákkal való kapcsolattartás, külföldi tanulmányi utak, Mikulás-buli, szalagavató bál, ballagás), amely szellemi és lelki útravalóul szolgál egy egész életre.
  • Azért, mert jó KÖZGÁZOSNAK lenni!!!

 

Képzési irányaink nappali tagozaton

 Kódszámok

Ágazat/szakképesítés

Képzési idő

Induló osztályok száma

3001

Közgazdaság/

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

4+1 tanév

1

3002

Közgazdaság/

Államháztartási ügyintéző

4+1 tanév

1

3003

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika /

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

nyelvi előkészítő

1+4+1 tanév

1

3004

Ügyvitel /

Irodai titkár

4+1 tanév

1

3005

Közgazdaság/

Üzleti szolgáltatási munkatárs

4+1 tanév

1

 

A 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, idegen nyelvből (angol nyelv, német nyelv), valamint a választott ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyból. Mindezeken kívül további vizsgatárgyakból is tehető érettségi vizsga.

 

 

Megszerezhető  szakképesítések az ágazati érettségi vizsgával rendelkező tanulóink számára

2019/2020. tanév

Képzés ideje 1 év

 

Közgazdaság ágazaton

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ azonosító szám: 54 344 01)

 

Kereskedelem ágazaton

Logisztikai ügyintéző (OKJ azonosító szám: 54 345 01)

 

Megszerezhető szakképesítések nem szakirányú ágazati érettségivel rendelkezők számára

2019/2020. tanév

Képzési idő: 2 év

Képzési irányaink nappali tagozaton

Ágazat/szakképesítés

OKJ azonosító szám

Képzési idő

Közgazdaság/

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 01

2 év

Közgazdaság/

Államháztartási ügyintéző

54 344 04

2 év

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika /

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző*

54 841 11

2 év

Informatika/

Gazdasági Informatikus

54 481 02

2 év

 

Képzési irányaink felnőttoktatásban az esti tagozaton

Ágazat/szakképesítés

OKJ azonosító szám

Képzési idő

Közgazdaság/

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

54 344 01

2 év

Közgazdaság/

Államháztartási ügyintéző

54 344 04

2 év

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika /

Logisztikai és szállítmányozási  ügyintéző*

54 841 11

2 év

Közgazdaság/

Vállalkozási mérlegképes könyvelő**

55 344 07

1 év

 

A megjelölt (*) szakképesítések esetén összefüggő szakmai gyakorlat elvégzése szükséges.

A  megjelölt (**) képzés egy tanéves, szakmai előképzettség szükséges.

 

Jelentkezési határidő:2019. július 31.

Jelentkezés és további információ a megadott elérhetőségeken!

Tájékoztatásul:

  • az iskolarendszerű 1. és 2. szakképesítés ingyenes
  • a második szakképesítés  felnőttoktatásban szerezhető meg.

 

 

A képzéseink bemutatása

 

OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

(nappali és felnőttoktatás)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

pénzügyi asszisztens, pénzügyi koordinátor, pénzügyi referens, pénztáros, számlaellenőr, pénzügyi projektmenedzser, bérszámfejtő, bérügyi adminisztrátor, főkönyvi könyvelő, főkönyvi munkatárs, számviteli előadó, analitikus könyvelő, analitikus nyilvántartó, anyagkönyvelő, banki könyvelő, díjkönyvelő, folyószámla könyvelő, forgalmi könyvelő, gépkönyvelő, készletkönyvelő, kontírozó könyvelő, könyvelői adminisztrátor, leíró könyvelő, vállalati pénztáros, pénzügyi nyilvántartó, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor, irodai adminisztrátor, iratkezelő, készlet- és anyagnyilvántartó, pályázatíró asszisztens, Uniós projektek ügyintézője, projektmenedzser asszisztens 

 

OKJ 54 344 04 Államháztartási ügyintéző

 (nappali és felnőttoktatás)

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

pénzügyi asszisztens, pénzügyi koordinátor, pénzügyi referens, pénztáros, számlaellenőr,

pénzügyi projektmenedzser, adóbevallási ügyintéző (NAV), adóellenőr, adóhatósági ügyintéző, adóigazgatási előadó, adókönyvelési ügyintéző (önkormányzati), adókönyvelő (önkormányzati), adóügyi adminisztrátor, adóügyi előadó, adóügyi ügyintéző, adóügyintéző, pénzügyi adóügyintéző, hatósági nyilvántartó, hatóságiengedély-ügyi előadó, okmányirodai tisztviselő, okmányirodai ügyintéző, közigazgatási ügyintéző, irodai adminisztrátor, analitikus könyvelő, analitikus nyilvántartó, anyagkönyvelő, banki könyvelő, díjkönyvelő, folyószámla könyvelő, forgalmi könyvelő, gépkönyvelő, készletkönyvelő, kontírozó könyvelő, könyvelői adminisztrátor, leíró könyvelő, bérszámfejtő, bérügyi adminisztrátor, intézményi pénztáros, pénzügyi nyilvántartó, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor, iratkezelő, készlet- és anyagnyilvántartó, pályázatíró asszisztens, Uniós projektek ügyintézője, projektmenedzser asszisztens

 

 

OKJ 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

(nappali és felnőttoktatás)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.

Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.

Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.

Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.

Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.

Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

logisztikai ügyintéző, anyag logisztikus, anyaggazdálkodó, anyagbeszerző, beszerzési ügyintéző, anyag és készletgazdálkodási ügyintéző, anyagbeszerzési előadó, szállítmányozási ügyintéző, árufuvarozói ügyintéző

 

 

OKJ 54 481 02 Gazdasági informatikus

(nappali)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

Adatbázis asszisztens, számítógépprogramozó-asszisztens, általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

 

OKJ 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

(felnőttoktatás)

 A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

 

A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök):

számviteli ügyintéző, analitikus könyvelő, főkönyvi könyvelő, számviteli előadó, pénzügyi ügyintéző, bérszámfejtő, pénztáros, számlaellenőr, adatrögzítő, analitikus könyvelő, bérelszámoló, készlet- és anyagnyilvántartó, számviteli egység vezetője, könyvelő, kontroller, belső ellenőr, szervezetirányítási vezető

 

Vár a Közgáz!

 

 

Csengetési rend