Az öko-iskolai munkacsoport beszámolója 2016-2017

2016-2017 tanév

Öko-iskolai munkacsoport beszámolója

Már a gólyatáborban felhívtuk a diákok figyelmét a z energiatakarékosságra. Ügyeltünk arra is, hogy a tábor idején a szemetet a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe helyezzék el. Az iskola bemutatásakor megmutattuk az elemgyűjtők helyét és felhívtuk a figyelmüket, hogy az eldobott elem mennyire veszélyes a környezetünkre.

2017 szeptember elsején az öko munkacsoport foglalkozást tartott. Új tagok is vállalták a csoport támogatását. Az iskolavezetés egyik tagja és a diákönkormányzat vezetője is tagja lett a munkacsoportnak.

Az alakuló foglalkozáson elfogadtuk az éves munkatervet.

Esővízgyűjtő hordókat helyeztünk ki. Az összegyűjtött vízzel öntöztük a folyósokon elhelyezett virágokat valamint az ablakokban lévő muskátlikat öntöztük a tanév során.

Megalakítottuk az energia őrjáratot, melynek feladata a lámpák lekapcsolása és a csapok megfigyelése volt. Hibás csapok észlelésekor a gondnokot tájékoztatták a problémáról.

A 9. osztályos tanulóknak a közösségi szolgálat ismertetésekor kiemel figyelmet fordítottunk arra , hogy környezettudatos tevékenységeket vállaljanak.

A tanév során két alkalommal papír elem és kupakgyűjtést hirdettünk. A Föl Napján vetélkedőt szerveztünk. A vetélkedő és a gyűjtés eredményét összesítettük. A győztes osztály lehetőséget kapott arra, hogy egy napra tanulmányi kiránduláson vegyen részt. Az összegyűjtött kupakokat egy beteg gyerek gyógykezelésére ajánlottuk fel.

A környezet tudatosság jegyében osztályfőnöki órákon felhívtuk a figyelmet a környezetbarát termékek előnybe való részesítésére.

Szorgalmaztuk a kerékpáros közlekedést. Ennek eredményeként egyre több tanuló és dolgozó jár az iskolába kerékpárral.

A Te Szedd mozgalomban a tanév során sajnos a nem megfelelő időpont miatt nem tudtunk részt venni, mivel közvetlenül a városi illetve az iskolai ballagás előtt volt. Ekkor az iskolát és környezetét rendeztük.

A palackzsugorítás megszűnése miatt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést szorgalmaztuk. Felhívásunknak köszönhetően sok család igényelt kukát a szelektív szemétgyűjtéshez.

Ebben a tanévben a szennyvíztelepre látogattunk el. Minden osztályból 3 tanuló vett részt a látogatáson.

Három madáretetőt helyeztünk ki az iskola parkjába. Megszerveztük, hogy a diákok folyamatosan etessék a madarakat.

A szomszédos általános iskola felhívására zöldbe öltöztünk.

A pannon egyetem tanárai előadásokat tartottak osztályfőnök, illetve szakmai órákon, melynek keretében kihangsúlyozásra került a fenntartható fejlődés a gazdaságban.

A komplex természettudományi tantárgy keretében nagy gondot fordítottunk a környezetünk tudatos megvédésére.

Egészségnevelési órákon felhívtuk a tanulók figyelmet az egészséges táplálkozásra és életmódra.

A Madarak és Fák napja a diáknap keretében kerül megtartásra. Ekkor a Malomtónál voltunk. A feladatok egy része a környezetvédelemhez, egészségvédelemhez kapcsolódott.

Pápa, 2017 június 20.

                                                                                             

                                                                                                                  Steinmacher Bálint

                                                                                                            Öko munkacsoport vezető

 

 

Csengetési rend