Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI

Kalandpark a Közgázban: A 4 fős, 8. osztályos tanulókból álló csapatok mindegyike 500 „közgáz pénz” birtokosaként elindul a saját tanösvényén, hogy teljesítse a feladatokat. Minden tanösvény 6 megállóból áll, a kijelölt útvonalról letérni nem lehet. Minden csapat a „pénztárcájában” lévő zsebpénzből tud gazdálkodni. A feladatok helyes teljesítése esetén gyűjthet hozzá, illetve a kevésbé sikeres feladatmegoldásokért fizetnie kell. Bizonyos megállónál lehetőség van a már összegyűjtött, illetve indulásként kapott pénz kockáztatására. Célunk a szakmai feladatok bemutatása általános iskoláknak játékos formában

Regionális szövegszerkesztési verseny: Hiánypótló jelleggel lehetőséget kívánunk biztosítani a közgazdasági szakgimnáziumokban, technikumokban - elsősorban ügyvitelt tanuló – diákoknak arra, hogy megméressék magukat a szövegszerkesztési ismeretekben. A versenyen korrektúrajeles feladatot kell megoldaniuk a tanulóknak 10 perc alatt. Az idő rövidsége nagyfokú koncentrációt, fegyelmet, ügyességet követel a tanulóktól.

Idegen nyelvi KI-MIT-TUD? Intézményünk hiánypótló szándékkal hirdeti meg 2013 óta minden év tavaszán az idegen nyelvi „Ki mit tud?”-ot a város és a szakképzési centrum középiskolásai részére. Ezen a rendezvényen a manapság rendkívül divatos tehetségkutató műsorok mintájára, a tanult idegen nyelveken mutathatják be különféle kategóriákban (ének, vers/próza, jelenet, stb.) tudásukat a fiatalok.

Mozaik az új ismeretekért: Az újonnan feldolgozandó tananyagot a csoportok tagszámának megfelelően a csoport összetételétől függően hasonló vagy eltérő terjedelmű és nehézségű szakaszokra, feladatokra osztjuk. Minden csoporttag feldolgozza a saját feladatát, majd elválik csoportjától, és új csoportot alkotnak az azonos feladaton dolgozókkal. A probléma egyeztetése után szakértőkként térnek vissza az eredeti, mozaikcsoportjukba. A csoportmunka eredményeként összeállnak az ismeretrészek, amelyek segítségével megjelenik a teljes kép, az elsajátított, megtanult szakmai, műveltségi anyag.

Implom József Helyesírási Verseny városi forduló válogatás a megyei fordulóra. 9-12. évfolyamos gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakiskolai diákok számára szervezzük. Tollbamondás, feladatlap megoldása vár a jelentkezőkre.

VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK

Vetélkedők, versenyek lebonyolítása.

 

Csengetési rend